Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem
Waar Zeeland, Noord-Brabant en Limburg in 2015 nog achterbleven, kwam er voor deze regio ditmaal een bovengemiddelde winstgroei uit de bus (29%), op de voet gevolgd door Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (exclusief de 4 grote steden) met 25% en de noordelijke regio met 19%.

Toename loonkosten
De laagste inkomens werden tot dusver gemeten in Oost-Groningen en Zuid-Limburg (CPB), maar in 2016 stegen de loonkosten in de noordelijke regio met 9% en in de zuidelijke met 11% boven het mkb-gemiddelde (6%), als gevolg van de economische groei in deze grensregio's.

Resultatenrekening
Kijkend naar de resultatenrekening valt op dat de huisvestingskosten het minst stegen in het noorden (0,6%) en het meest in het zuiden van Nederland (7%). De exploitatiekosten waren het laagst in de regio Overijssel, Gelderland en Flevoland (-7 versus 4% gemiddeld) en de verkoopkosten waren het laagst in de vier grote steden (-3 versus +4% gemiddeld).

Impact loonkosten op winst
Per saldo zijn de personeelskosten de grootste kostenpost voor ondernemers. Van de totale omzet is het aandeel personeelskosten gemiddeld 26%, waarvan alleen de loonkosten al 20% bedragen. Ter vergelijking: de huisvestingskosten bedragen gemiddeld 4% van de omzet. Mutaties in de loonkosten hebben dus de grootste invloed op het resultaat.
Fiscaal portaal
Klanteninlog
Fiscaal portaal PBBZ
Administratief nieuws
Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven en inschrijven
Fiscaal nieuws
Nieuws
Vakgericht nieuws
Scans uit de boekhoudwereld
Branche in zicht
Branche informatie
Crowdfunding administratie
Crowdfunding
PBBZ is partner van
geldvoorelkaar.nl
De missie van PBB Zijlstra
Missie en visie
PBBZ wil ondernemers helpen