Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem
Financiële data vormen de ruggengraat van elke mkb-onderneming. Voegen we de data van 130.000 jaarrekeningen samen, dan is dat een röntgenfoto van de financiële positie van het Nederlandse mkb. Uitgesplitst per branche, bedrijfsgrootte en per regio.

De database komt tot stand dankzij onze 370 SRA-accountantskantoren, die 55% van het Nederlandse mkb als klant hebben. De jaarrekeningdata worden gebenchmarkt in het SRA-platform Branches in Zicht (BiZ). De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek.

Mutaties per branche, regio en omvang
Met dit rapport krijgt u inzicht in de financiële trends en ontwikkelingen in het mkb in 2016. Het mkb is uit het dal van de crisis is geklommen: twee derde van de bedrijven behaalde een stabiele of stijgende omzet, terwijl dat in 2015 nog maar voor 58% van de bedrijven gold.

Tegelijkertijd stagneerde de winstgroei. Hoe dat te verklaren is, leest u in dit rapport. Niet alleen voor het mkb als geheel, maar ook specifiek voor branches en regio's: waar zit de toename van de bedrijfskosten, met name de personeelskosten? Inzicht in data geeft kansen voor groei.

Heeft u nog vragen, dan kan uw SRA-accountantskantoor u verder helpen met een persoonlijk benchmarkrapport. Ik wens u veel ondernemerssucces!

Cees Meijer
Directeur SRA

Fiscaal portaal
Klanteninlog
Fiscaal portaal PBBZ
Administratief nieuws
Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven en inschrijven
Fiscaal nieuws
Nieuws
Vakgericht nieuws
Scans uit de boekhoudwereld
Branche in zicht
Branche informatie
Crowdfunding administratie
Crowdfunding
PBBZ is partner van
geldvoorelkaar.nl
De missie van PBB Zijlstra
Missie en visie
PBBZ wil ondernemers helpen