Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem

Inschrijven nieuwsbrief

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
E-mailadres


1. Top 10 veranderingen in 2016

Het nieuwe jaar is begonnen en dat gaat traditiegetrouw gepaard met de nodige veranderingen. Regels wijzigen en nieuwe regels treden in werking. Daarom voor u een top 10 van veranderingen per 1 januari 2016 specifiek voor de ondernemer.

  1. De kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk die tot 2016 vielen onder de RDA (Research en Development Aftrek) vallen voortaan onder de S&O-afdrachtvermindering. Meer informatie hierover kunt u nalezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
  2. Het percentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) is fors omhoog gegaan van 41,5% (2015) naar 58% (2016). U komt voor de EIA in aanmerking als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Het moet gaan om bedrijfsmiddelen vermeld op de Energielijst 2016.
  3. U mag voortaan geen gratis plastic tasjes meer meegeven aan uw klanten. Hiervoor geldt vanaf dit jaar een verbod. U moet dus voortaan een vergoeding vragen. Er is een uitzondering voor tasjes dunner dan 15 micron.
  4. Als ondernemer of directeur-grootaandeelhouder bent u meer kwijt aan de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. U betaalt 5,5% (2015: 4,85%) over een maximumbijdrageloon van € 52.763 (2015: € 51.976).
  5. Vanaf boekjaar 2016 kan de jaarrekening van uw bv alleen nog digitaal worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
  6. De drempel om per kwartaal een opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) te doen, is omlaag gegaan van € 100.000 naar € 50.000.
  7. Als inlener of aannemer kunt u voor vrijwaring van inleners- of ketenaansprakelijkheid, niet meer rechtstreeks bij de Belastingdienst storten op WKA-depots. Vrijwaring kan nog wel worden verkregen door een deel van het factuurbedrag te storten op de G-rekening van de uitlener of onderaannemer. Zo kunt u de inleners-of ketenaansprakelijkheid beperken of voorkomen.
  8. Met ingang van 1 juli 2016 vervalt de mogelijkheid om de motorrijtuigenbelasting voor een heel jaar in één keer te betalen. Heeft u een auto met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gr/km dan betaalt u voortaan ook motorrijtuigenbelasting en wel de helft van het tarief voor een gewone personenauto.
  9. De VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) verdwijnt waarschijnlijk per 1 april 2016. Deze wordt vervangen door modelovereenkomsten.
  10. Overweegt u een nieuwe auto van de zaak waarmee u ook privé rijdt, houd dan rekening met de volgende bijtellingspercentages die gelden voor het jaar 2016:
Soort auto Bijtelling CO2-uitstoot (gr/km) alle brandstofsoorten
Nulemissie 4% 0%
Zéér zuinig 15% 1 t/m 50
Zuinig 21% 51 t/m 106
Overig 25% vanaf 107

2. Modelovereenkomsten in plaats van VAR: bereid u vast voor!

De VAR verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid per 1 april 2016. De Eerste Kamer moet hier dan wel mee instemmen uiterlijk 26 januari 2016. Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan werken met door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde modelovereenkomsten. Wordt gewerkt volgens een dergelijke overeenkomst, dan heeft de opdrachtgever een vrijwaring voor de loonheffingen.

Op dit moment is de voorbereidingsfase volop in gang. Wat volgt is de implementatiefase van 1 april 2016 tot 1 januari 2017, waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd krijgen om waar nodig hun werkwijze aan te passen. Gedurende die gewenningsperiode hanteert de Belastingdienst een terughoudend handhavingsbeleid. U heeft wel een inspanningsverplichting.

Tip:
Op de website van de Belastingdienst is meer informatie te vinden over het verdwijnen van de VAR, de overgangsregeling, het werken met modelovereenkomsten en de implementatietermijn.

Hulp van de Belastingdienst
De Belastingdienst publiceert steeds meer overeenkomsten die opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen gebruiken. Wilt u liever werken met een eigen overeenkomst dan moet u als opdrachtgever zelf bepalen of u loonheffingen moet inhouden en betalen. Om u hierbij te helpen heeft de Belastingdienst nu een overzicht gepubliceerd van voorbeeldbepalingen.

Markeringen
Sinds kort heeft de Belastingdienst markeringen aangebracht in de algemene modelovereenkomsten en de voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen. De gemarkeerde artikelen mogen niet worden veranderd: deze bevatten de voorwaarden om te bepalen of sprake is van een dienstbetrekking. De niet-gemarkeerde artikelen mag u desgewenst aanpassen of aanvullen, mits dit niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

Let op!
Werkt u liever met een eigen overeenkomst, zonder dat deze is beoordeeld door de Belastingdienst, dan heeft u geen zekerheid vooraf dat u geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

3. Investeert u milieuvriendelijk?: de Belastingdienst betaalt mee

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft onlangs de Milieulijst 2016 gepubliceerd. Op deze lijst staan alle milieu-investeringen waarmee u in aanmerking komt voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

Fiscaal voordeel
Op de Milieulijst staan 271 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen. Investeert u in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Milieulijst dan heeft u recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Afhankelijk van de categorie waarin uw milieu-investering valt, kunt u tot maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Daarnaast heeft u voor verschillende milieu-investeringen de mogelijkheid om 75% van de investering willekeurig af te schrijven (VAMIL).

Tip:
Naast de MIA kunt u ook gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van MIA en Energie-Investeringsaftrek is echter niet mogelijk.

Milieulijst
U vindt de Milieulijst en overige informatie terug op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De lijst bevat dit jaar extra investeringen in circulair ondernemen. Fiscaal voordeel is bijvoorbeeld ook te behalen met milieu-investeringen voor de landbouwsector. Maar ook voor de milieuvriendelijke auto!

Milieuvriendelijke auto
De plugin-hybride auto met een CO2-uitstoot van meer dan 30 g/km valt helaas dit jaar niet meer onder de MIA/Vamil. Investeert u echter in een zakelijke elektrische personenauto (CO2-uitstoot van 0 g/km) dan komt u voor maximaal € 50.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de MIA. Dat geldt ook voor de plugin-hybride personenauto, niet zijnde een dieselauto, met een CO2-uitstoot tussen 0 en 30 g/km. Het maximaal in aanmerking te nemen investeringsbedrag is dan € 35.000. Tot slot is er voor de waterstofpersonenauto (CO2-uitstoot=0) niet alleen MIA, maar ook Vamil.

Let op!
Het meldingsformulier MIA/Vamil 2016 voor het jaar 2016 is vanaf 1 februari aanstaande beschikbaar op RVO.nl. Vraag de MIA/Vamil op tijd aan! Dat wil zeggen, binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan.

4. Let op: Meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen ter uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met de introductie van de meldplicht datalekken worden organisaties verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het doel van deze wet is om datalekken zoveel mogelijk tegen te gaan.

De wet beschouwt iedere inbreuk op persoonsgegevens als een datalek. Hierbij gaat het niet alleen om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens zoals bij een hack, maar ook om het onrechtmatig verspreiden, wijzigen en vernietigen van persoonsgegevens. Ook het verlies van een USB-stick kan een datalek zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels opgesteld over de meldplicht en een Meldloket ingesteld.

5. Geen verplichte salarisverhoging voor de dga

Als dga hoort u vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Dit is in een notendop de gebruikelijkloonregeling. In 2016 hoeven directeur-grootaandeelhouders (dga's) zichzelf geen verplichte salarisverhoging toe te kennen. Het minimumbedrag aan gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang is vastgesteld op € 44.000 en daarmee gelijk aan 2015.

Een lager bedrag is mogelijk als de bv aannemelijk kan maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan de hiervoor beschreven hoofdregel. Het is verstandig om een lager gebruikelijk loon van tevoren af te stemmen met de Belastingdienst. Zo voorkomt u problemen en bewijslast achteraf.

6. Boeterente aftrekbaar bij aflossing of rentemiddeling

Door de lage hypotheekrente kiezen steeds meer woningeigenaren ervoor om hun hypotheek open te breken en deze tegen een lagere rente opnieuw vast te zetten. Biedt uw bank hiervoor rentemiddeling aan, dan hoeft u de in rekening gebrachte boeterente niet in één keer te betalen. De boeterente wordt dan 'uitgesmeerd' over de nieuwe rentevaste periode. Met een opslag wordt die boeterente verdisconteerd in de nieuwe lagere hypotheekrente.

Recent is duidelijk geworden dat de boeterente bij rentemiddeling aftrekbaar is, mits dit een reële vergoeding betreft voor het renteverlies dat de bank lijdt vanwege het (gedeeltelijk) aflossen, wijzigen of oversluiten van een eigenwoninglening. Andere opslagen die de bank voor de rentemiddeling in rekening brengt zijn niet aftrekbaar, tenzij het totaal van die opslagen verwaarloosbaar is (niet meer dan 0,2%). Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor het risico van vroegtijdig volledig aflossen van de eigenwoningschuld bij verkoop. Heeft u de afgelopen jaren boeterente door middel van rentemiddeling betaald, heeft u deze niet in aftrek gebracht en is de aanslag inkomstenbelasting inmiddels definitief, neem dan contact met ons op. Mogelijk komt u alsnog in aanmerking voor een ambtshalve vermindering.

Fiscaal portaal
Klanteninlog
Fiscaal portaal PBBZ
Administratief nieuws
Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven en inschrijven
Fiscaal nieuws
Nieuws
Vakgericht nieuws
Scans uit de boekhoudwereld
Branche in zicht
Branche informatie
Crowdfunding administratie
Crowdfunding
PBBZ is partner van
geldvoorelkaar.nl
De missie van PBB Zijlstra
Missie en visie
PBBZ wil ondernemers helpen