Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem

PBBZ voor uw complete bedrijfsadministratie.

Naast uw financiële en administratieve bedrijfsvoering loopt u in de dagelijkse praktijk tegen veel uiteenlopende vraagstukken aan. Bijvoorbeeld op het gebied van juridische zaken, bankzaken, personeelsaangelegenheden, investeringen of belastingen. Elk vraagstuk vraagt om een specifieke aanpak en is vaak onderhavig aan de wet- en regelgeving. Wij houden van korte lijnen, dus voor de lopende administratieve zaken en de loonadministratie kunt u direct terecht bij onze interne contactpersonen. Maar voor vragen en advies, en de begeleiding en ondersteuning van specifieke vraagstukken, kunt u direct aankloppen bij de accountants van PBBZ. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan en zo nodig de kennis van de interne organisatie of vanuit het kennisnetwerk inzetten.

Verder onderhouden onze accountants zelf ook nauw contact met hun relaties en worden er regelmatig besprekingen gepland. Dit kan zijn naar aanleiding van de samen te stellen jaarrekeningen, of omdat er vanuit andere disciplines knelpunten gesignaleerd worden.

Kort samengevat is uw accountant uw partner en vertrouwenspersoon bij de volgende zaken:
- samenstellen van de jaarrekening(en) ten behoeve van banken en de fiscus;
- administratieve begeleiding, controleren van boekingen en advies ten behoeve van optimalisering van de
boekhouding;
- accountantsverklaringen
- meedenken over vraagstukken op het gebied van efficiënte bedrijfsvoering en optimale bedrijfsvorm;
- signaleren van juridische struikelblokken;
- kostprijsberekeningen en liquiditeitsbegrotingen;
- klankborden en second opinion;
- ondersteuning bij vrijwillige controles van de jaarrekening;
- verzekeringsverklaringen, inbrengverklaringen,
- due diligence, fusies en overnames.

Bij ons kantoor werken vijf AA-accountants, die specifiek zijn toegerust voor de ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf. Onze accountants zijn bovendien certificeringsbevoegd, dat wil zeggen dat zij een onbeperkte bevoegdheid hebben tot het afgeven van accountantsverklaringen. Overigens volgen al onze accountants regelmatig opleidingen, trainingen en vakstudies.


Fiscaal portaal
Klanteninlog
Fiscaal portaal PBBZ
Administratief nieuws
Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven en inschrijven
Fiscaal nieuws
Nieuws
Vakgericht nieuws
Scans uit de boekhoudwereld
Branche in zicht
Branche informatie
Crowdfunding administratie
Crowdfunding
PBBZ is partner van
geldvoorelkaar.nl
De missie van PBB Zijlstra
Missie en visie
PBBZ wil ondernemers helpen